BlackBerry 9720 - Ne mogu provjeriti glasovnu poštu

background image

Ne mogu provjeriti glasovnu poštu

Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
• Ako je s pametnim telefonom BlackBerry povezano više brojeva telefona, a glasovnu poštu pokušavate provjeriti

pomoću tipkovnog prečaca, vaš pametni telefon poziva broj glasovne pošte koji je postavljen kao aktivni broj telefona.

Provjerite glasovnu poštu alternativnog broja telefona.

• Za provjeru glasovne pošte potreban je broj za pristup glasovnoj pošti. Broj za pristup glasovnoj pošti zatražite od

davatelja usluga bežične mreže ili administratora.

Srodne informacije

Promjena aktivnog broja telefona,

77