BlackBerry 9720 - Više o fiksnom biranju

background image

Više o fiksnom biranju

Ako uključite fiksno biranje, pozive možete upućivati samo kontaktima koji se pojavljuju na vašem popisu za fiksno biranje

kao i službama za hitne slučajeve (primjerice, 911 ili 112).
Ako vaša tarifa za bežične usluge uključuje slanje tekstnih poruka, poruke možete slati i kontaktima koji se pojavljuju na

popisu za fiksno biranje.
Za korištenje opcije fiksnog biranja davatelj usluga bežične mreže mora postaviti vašu SIM karticu za ovu uslugu i dati vam

PIN2 šifru za SIM karticu. Ovisno o davatelju usluga mobilne mreže i mobilnoj mreži, ova usluga možda neće biti podržana.