BlackBerry 9720 - Uključivanje načina rada za slušno pomagalo

background image

Uključivanje načina rada za slušno pomagalo

1.

Na početnom zaslonu pritisnite tipku .

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Način rada za slušno pomagalo.

3.

Polje Način rada omogućen postavite na Telecoil.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Korisnički priručnik

Telefon

79

background image

Indikator H-T indukcijske petlje prikazuje se na vrhu početnog zaslona.

Srodne informacije

Više o načinu rada za slušno pomagalo,

79