BlackBerry 9720 - Više o načinu rada za slušno pomagalo

background image

Više o načinu rada za slušno pomagalo

U načinu rada za slušno pomagalo ili telecoil načinu magnetski signal vašeg pametnog telefona BlackBerry postavlja se na

prikladnu razinu i frekvencijski odziv kako bi ga prepoznala slušna pomagala opremljena zavojnicama.