BlackBerry 9720 - Dohvat broja telefona

background image

Dohvat broja telefona

Učinite jedno od sljedećeg:

Korisnički priručnik

Telefon

63

background image

• Za prikaz aktivnog broja telefona na početnom zaslonu pritisnite tipku

. Pritisnite svoj broj telefona na vrhu

zaslona.

• Za prikaz popisa višestrukih brojeva telefona pritisnite tipku

na početnom zaslonu. Ako vaša tarifa usluga

bežične mreže podržava slanje tekstnih poruka, prvi broj telefona na popisu je broj koji se koristi za slanje i primanje

tekstnih poruka.

Srodne informacije

Više o višestrukim brojevima telefona,

76

Moj broj telefona prikazuje se kao Nepoznat u aplikaciji Telefon,

89