BlackBerry 9720 - Prebacivanje aplikacija tijekom poziva

background image

Prebacivanje aplikacija tijekom poziva

Tijekom poziva pritisnite tipku

> Prebaci aplikaciju.

Napomena: Ako se prebacite na drugu aplikaciju i želite prekinuti poziv, pritisnite tipku

.