BlackBerry 9720 - Prosljeđivanje poziva ili prekid prosljeđivanja poziva

background image

Prosljeđivanje poziva ili prekid prosljeđivanja poziva

Prije početka: Kako biste izveli ovaj zadatak, vaš davatelj usluga bežične mreže mora za ovu uslugu postaviti vašu SIM
karticu ili pametni telefon BlackBerry.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite tipku

.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Prosljeđivanje poziva.

• Ako sve pozive želite prosljeđivati na broj za prosljeđivanje poziva, polje Proslijedi pozive postavite na Uvijek.
• Ako želite prosljeđivati samo neodgovorene pozive, polje Proslijedi pozive postavite na Prilagodi. Promijenite

polja Ako je linija zauzeta, Ako nema odgovora i Ako se broj ne može dobiti u broj za prosljeđivanje poziva.

3.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Postavke prosljeđivanja poziva primjenjivat će se na sve buduće dolazne pozive, sve dok ponovo ne promijenite postavke.
Za prekid prosljeđivanja poruka promijenite polje Proslijedi pozive u Nikad.