BlackBerry 9720 - Više o blokiranju poziva

background image

Više o blokiranju poziva

Značajka blokiranja poziva omogućava vam da blokirate sve dolazne pozive ili da blokirate dolazne pozive samo kada se

nalazite u roamingu. Također možete blokirati sve odlazne pozive i sve odlazne međunarodne pozive ili možete blokirati

odlazne međunarodne pozive samo kada se nalazite u roamingu.
Za korištenje značajke blokiranja poziva vaš pametni telefon BlackBerry mora koristiti SIM karticu, a davatelj usluga

bežične mreže mora omogućiti postavke vaše SIM kartice za korištenje ove usluge te vam proslijediti lozinku za blokiranje

poziva. Ovisno o davatelju usluga mobilne mreže i mobilnoj mreži, ova usluga možda neće biti podržana.

Korisnički priručnik

Telefon

70