BlackBerry 9720 - Promjena aktivnog broja telefona

background image

Promjena aktivnog broja telefona

1.

Na početnom zaslonu pritisnite tipku

.

2.
3.

Pritisnite broj telefona koji želite postaviti kao aktivan broj telefona.

Srodne informacije

Moj broj telefona prikazuje se kao Nepoznat u aplikaciji Telefon,

89

Ne mogu upućivati ni primati pozive,

43