BlackBerry 9720 - Više o višestrukim brojevima telefona

background image

Više o višestrukim brojevima telefona

U slučaju da je vašem pametnom telefonu BlackBerry pridruženo više telefonskih brojeva, možete mijenjati telefonski broj

koji koristite kao aktivan telefonski broj. S vašim pametnim telefonom povezano je više brojeva telefona u sljedećim

slučajevima:
• Pametni telefon koristi SIM karticu koja podržava više od jednog broja telefona.
• Davatelj usluga bežične mreže postavio je vaš pametni telefon tako da on podržava više brojeva telefona.
• Davatelj usluga bežične mreže vam je dao telefonski broj, a organizacija vam je također dala telefonski broj za

BlackBerry MVS klijent.

Ako SIM kartica podržava više brojeva telefona, pozive možete uputiti samo putem aktivnog broja telefona, no primati ih

možete na sve brojeve telefona. Ako već razgovarate na telefon, pozive možete primati samo na aktivan telefonski broj, a svi

pozivi upućeni na vaše ostale telefonske brojeve dobivaju signal zauzeća ili se šalju u govornu poštu.
Ako je davatelj usluga bežične mreže vaš pametni telefon postavio tako da on podržava više brojeva telefona, pozive

možete upućivati i primati samo putem aktivnog broja telefona. Na sve pozive koje primite na druge brojeve telefona

odgovorit će se signalom "zauzeto" ili će ih se preusmjeriti na glasovnu poštu.

Korisnički priručnik

Telefon

76

background image

Ako vam je davatelj usluga bežične mreže dao telefonski broj, a organizacija vam je također dala telefonski broj za

BlackBerry MVS klijent, pozive možete upućivati samo s aktivnog telefonskog broja, a primati ih možete na sve brojeve

telefona. Ako je poziv već u tijeku, pozive možete primati na sve brojeve telefona.
Ako vaša tarifa mobilnih usluga podržava tekstne poruke, za slanje i primanje tekstnih poruka koristi se broj telefona koji je

prvi na padajućem popisu na vrhu zaslona u aplikaciji telefona.
Možete promijeniti opcije poziva na čekanju, prosljeđivanja poziva, kao i opcije govorne pošte za svaki telefonski broj

pridružen vašem pametnom telefonu.