BlackBerry 9720 - Dodjela aplikacije funkcijskoj tipki

background image

Dodjela aplikacije funkcijskoj tipki

Na bočnoj strani vašeg pametnog telefona BlackBerry nalazi se jedna ili više funkcijskih tipki. Ovisno o vašoj temi, možda
nećete moći promijeniti aplikaciju koja je dodijeljena funkcijskog tipki.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Uređaj > Funkcijska tipka.

3.

Promijenite polje Desna funkcijska tipka otvara ili polje Lijeva funkcijska tipka otvara.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.