BlackBerry 9720 - Napredne opcije stila nisu dostupne

background image

Napredne opcije stila nisu dostupne

Ako ste stil unosa teksta na pametnom telefonu promijenili na Izravno, Napredne opcije stila neće biti dostupne.
Ako stil unosa teksta na pametnom telefonu s opcije Izravno promijenite na drugi stil za unos teksta, Napredne opcije stila
ponovo će postati dostupne.
Srodne informacije

Promjena stila unosa teksta,

247

Korisnički priručnik

Unos teksta

255