BlackBerry 9720 - Prečaci: Unos teksta pomoću fizičke tipkovnice

background image

Prečaci: Unos teksta pomoću fizičke tipkovnice

Ovisno o jeziku koji koristite za unos teksta, neki prečaci možda neće biti dostupni.

Umetanje točke (.)

Dvaput pritisnite tipku

. Sljedeće slovo bit će veliko.

Umetanje znaka (@) ili točke (.) u polje adrese e-pošte

Pritisnite tipku

.

Unos velikog slova

Držite pritisnutom tipku slova dok se ne prikaže veliko slovo.

Uključivanje VELIKIH slova

Pritisnite tipku

i desnu tipku

. Za otključavanje

VELIKIH slova pritisnite lijevu ili desnu tipku

.

Unos simbola

Pritisnite tipku

. Unesite slovo koje se nalazi ispod

simbola.

Unos alternativnog znaka na tipki

Pritisnite tipku

i tipku slova.

Unos dijakritičkog ili posebnog znaka

Pritisnite i zadržite tipku slova i na dodirnoj plohi prstom
povucite lijevo ili desno. Na primjer, za unos znaka ü
pritisnite i zadržite tipku U i prstom povlačite lijevo dok se
ne prikaže ü. Otpustite tipku sa slovom kada se pojavi znak
s naglaskom ili dijakritički znak.

Unos broja u tekstno polje

Pritisnite i zadržite tipku

i pritisnite brojčanu tipku.

Unos broja u brojčano polje

Pritisnite tipku broja. Ne morate pritisnuti tipku

.

Uključivanje zaključavanja brojeva

Pritisnite tipku

i lijevu tipku

. Za isključivanje

VELIKIH slova pritisnite lijevu ili desnu tipku

.

Označavanje retka teksta

Pritisnite lijevu ili desnu tipku

i na dodirnoj plohi

prstom povucite gore ili dolje.

Korisnički priručnik

Unos teksta

252

background image

Označavanje teksta znak po znak

Pritisnite lijevu ili desnu tipku

i na dodirnoj plohi

prstom povucite lijevo ili desno.

Izrezivanje označenog teksta

Pritisnite lijevu ili desnu tipku

i tipku

.

Kopiranje označenog teksta

Pritisnite tipku

i pritisnite dodirnu plohu.

Lijepljenje teksta

Pritisnite lijevu ili desnu tipku

i pritisnite dodirnu

plohu.