BlackBerry 9720 - Označavanje, izrezivanje, kopiranje ili lijepljenje teksta

background image

Označavanje, izrezivanje, kopiranje ili lijepljenje teksta

1.

Pritisnite i zadržite tipku

.

• Ako tekst želite označiti znak po znak, prstom povucite lijevo ili desno po dodirnoj plohi.

Korisnički priručnik

Unos teksta

245

background image

• Ako tekst želite označiti redak po redak, prstom povucite prema gore ili dolje po dodirnoj plohi.

2.

Pritisnite tipku

.

3.

Pritisnite Izreži ili Kopiraj.

4.

Pokazivač postavite na mjesto na koje želite umetnuti izrezani ili kopirani tekst.

5.

Pritisnite tipku

> Zalijepi.