BlackBerry 9720 - Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona

background image

Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona

Možete postaviti osjetljivost dodirnog zaslona.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Tipkanje i jezik > Osjetljivost dodirne plohe.
• Ako želite da zaslon brže odgovara na dodir, polje Interval dvostrukog dodira postavite na nižu vrijednost.
• Ako želite da zaslon brže reagira na dodir i zadržavanje dodira, na primjer, kada zaslon dodirnete i zadržite dodir

radi otvaranja skočnog izbornika, polje Vrijeme postavljanja iznad postavite na veću brzinu.

3.

Pritisnite tipku

> Spremi.