BlackBerry 9720 - Stvaranje unosa za zamjenu riječi

background image

Stvaranje unosa za zamjenu riječi

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Tipkanje i jezik > Zamjena riječi.

3.

Pritisnite tipku

> Novo.

4.

U polju Zamijeni unesite tekst koji želite zamijeniti.

5.

U polju S učinite nešto od sljedećeg:
• Unesite zamjenski tekst.
• Za umetanje makronaredbe (na primjer, trenutnog datuma ili vremena) pritisnite tipku

> Umetni

makronaredbu.

6.

Učinite jedno od sljedećeg:
• Za prebacivanje unosa na velika slova polje Upotreba postavite na Navedena slova.
• Za prebacivanje unosa na velika slova ovisno o kontekstu polje Upotreba postavite na SmartCase.

7.

U polju Jezik promijenite jezik.

8.

Pritisnite tipku

> Spremi.