BlackBerry 9720 - Više o zamjeni riječi

background image

Više o zamjeni riječi

Zamjena riječi je opcija koja se koristi za zamjenu teksta koji unosite prethodno učitanim unosima. Ako unosite tekst koji se

može zamijeniti unosom za zamjenu riječi, tekst će se promijeniti nakon što pritisnete razmaknicu.
Na vaš pametni telefon BlackBerry unaprijed su učitane riječi za zamjenu koje služe za ispravljanje najučestalijih

pogrešaka. Zamjena riječi promijenit će, na primjer, vse u sve. Za najčešće pogreške u unosu teksta i kratice možete

napraviti unose za zamjenu riječi. Možete, na primjer, napraviti unos za zamjenu riječi koji će čsk zamijeniti s "čujemo se

kasnije".
Srodne informacije

Promjena ili brisanje unosa za zamjenu riječi,

250

Stvaranje unosa za zamjenu riječi,

250