BlackBerry 9720 - Ne mogu se povezati s mobilnom mrežom

background image

Ne mogu se povezati s mobilnom mrežom

Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

• Ako vaš pametni telefon BlackBerry koristi SIM karticu, provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta u pametni telefon.
• Ako se vaš pametni telefon na uobičajen način povezuje s CDMA mrežom i podržava međunarodni roaming, provjerite

je li pametni telefon u globalnom načinu rada za roaming te je li SIM kartica ispravno umetnuta u pametni telefon.

• Provjerite jeste li uključili vezu s bežičnom mrežom.
• Provjerite jeste li povezani s mrežom davatelja bežičnih usluga. Ako ste se ručno prebacili s jedne bežične mreže na

drugu, vaš pametni telefon ostat će povezan s tom bežičnom mrežom dok ponovno ne odaberete mrežu svog davatelja
bežičnih usluga.

• Ako ste naveli posebnu brzinu povezivanja s bežičnom mrežom, provjerite jeste li u području pokrivenosti bežičnom

mrežom koja podržava tu brzinu povezivanja.

Srodne informacije

Korisnički priručnik

Upravljanje vezama

303

background image

Uključivanje ili isključivanje podatkovnih usluga ili postavljanje opcija za roaming,

300

Ručna promjena bežične mreže,

299

Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze,

297