BlackBerry 9720 - Provjera bežičnih mreža s kojima se pametni telefon povezuje

background image

Provjera bežičnih mreža s kojima se pametni telefon povezuje

Navedene vrste mreža ne ukazuju na mrežne veze, već samo na mogućnost vašeg modela pametnog telefona BlackBerry
za povezivanje s tim mrežama. Dodatne informacije o bežičnim mrežama s kojima se pametni telefon povezuje potražite u
knjižici Sigurnosne informacije i informacije o proizvodu za svoj pametni telefon.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Uređaj > O verzijama uređaja. Vrste mreža s kojima se pametni telefon može povezati navedene su u

zagradi iza modela pametnog telefona.