BlackBerry 9720 - Ručna promjena bežične mreže

background image

Ručna promjena bežične mreže

Prije početka: Za ručnu promjenu bežične mreže vaša tarifa bežične mreže mora uključivati tu uslugu i vaš pametni telefon
BlackBerry mora biti povezan s GSM ili UMTS mrežom.
Vaš je pametni telefon dizajniran tako da se prilikom putovanja automatski prebaci na odgovarajuću bežičnu mrežu.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.

2.

Pritisnite Mreže i veze > Mobilna mreža.

3.

Polje Način odabira mreže postavite na Ručno.

4.

Pritisnite bežičnu mrežu.

5.

Pritisnite tipku

> Zatvori.

Za ponovno povezivanje s bežičnom mrežom svog davatelja usluga polje Način odabira mreže postavite na Automatski.

Korisnički priručnik

Upravljanje vezama

299

background image

Srodne informacije

Ne mogu se povezati s mobilnom mrežom,

303