BlackBerry 9720 - Povezivanje s Wi-Fi mrežom

background image

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

1.

Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.

2.

Pritisnite Wi-Fi mreža.

3.

Želite li se povezati s javnim hotspotom ili Wi-Fi mrežom za koju nije potrebna provjera autentičnosti, označite

potvrdni okvir Prikaži samo otvorene mreže.

4.

Označite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati.

5.

Ako je za povezivanje s Wi-Fi mrežom potrebna provjera autentičnosti, unesite lozinku te mreže.

Naziv Wi-Fi mreže prikazuje se u gornjem dijelu početnog zaslona.

Srodne informacije

Ne mogu se povezati s Wi-Fi mrežom,

315