BlackBerry 9720 - Ne mogu se povezati s Wi-Fi mrežom

background image

Ne mogu se povezati s Wi-Fi mrežom

Ovisno o modelu vašeg pametnog telefona BlackBerry, značajka Wi-Fi možda neće biti podržana.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

• Provjerite jeste li uključili vezu s Wi-Fi mrežom.
• Provjerite nalazite li se na području koje je pokriveno Wi-Fi signalom. Ako se povezujete s kućnom mrežom, provjerite

mogu li se na nju priključiti i ostali bežični uređaji. Ako se povezujete s poslovnom Wi-Fi mrežom ili hotspotom, obratite
se administratoru ili osobi zaduženoj za hotspot.

• Provjerite je li vrijeme postavljeno na pametnom telefonu sinkronizirano s mrežnim vremenom. Ako se vremena

razlikuju, to bi moglo spriječiti pametni telefon da se poveže s mrežom (primjerice, ako za povezivanje s mrežom morate
imati certifikat na svom pametnom telefonu, a uređaj ima datum isteka).

• Ako se Wi-Fi mreža ne prikazuje u aplikaciji Wi-Fi mreža, možda je skrivena. Ako znate naziv mreže,pokušajte se ručno

povezati s Wi-Fi mrežom.

• Provjerite jesu li u aplikaciji Wi-Fi mreža sve opcije za Wi-Fi mrežu ispravno postavljene. Kako biste saznali koje opcije

treba koristiti, za kućnu mrežu pročitajte upute koje su isporučene uz usmjerivač; za poslovnu Wi-Fi mrežu obratite se
administratoru; za javni hotspot pročitajte upute za hotspot ili se obratite osobi zaduženoj za hotspot i od nje zatražite
upute za povezivanje.

• Ako ste ručno zamijenili Wi-Fi mreže, prebacite se na drugu Wi-Fi mrežu ili na pametnom telefonu pokrenite skeniranje

dostupnih Wi-Fi mreža.

• Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, vaš pametni telefon mogao bi blokirati povezivanje s

određenim bežičnim pristupnim točkama. Više informacija zatražite od administratora.

• Ako koristite metodu Postavljanje push gumba, provjerite je li za pristupnu točku omogućena značajka Wi-Fi Protected

Setup te je li postavljeno slanje profila. Provjerite pokušava li se istovremeno povezati i drugi uređaj te ima li unutar
dometa za ovaj način rada više od jedne mrežne pristupne točke. Dodatne informacije potražite u uputama koje su
isporučene uz vaš usmjerivač.

Korisnički priručnik

Upravljanje vezama

315

background image

• Koristite li PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS ili EAP-SIM za povezivanje s Wi-Fi mrežom, provjerite jeste li instalirali

korijenski certifikat za poslužitelj izdavatelja certifikata koji je stvorio certifikat za poslužitelj za provjeru autentičnosti.
Prije povezivanja s mrežom certifikat treba prebaciti na pametni telefon. Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.

• Ako za povezivanje s Wi-Fi mrežom koristite EAP-TLS, provjerite jeste li na pametni telefon dodali svoj certifikat za

provjeru autentičnosti. Prije povezivanja s mrežom certifikat treba prebaciti na pametni telefon. Dodatne informacije
zatražite od svog administratora.

Srodne informacije

Ručno povezivanje s Wi-Fi mrežom,

305

Povezivanje s Wi-Fi mrežom,

305

Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze,

297