BlackBerry 9720 - Povezivanje s Wi-Fi mrežom

background image

Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Više o povezivanju s Wi-Fi mrežom

Vaš pametni telefon BlackBerry za pregled web-stranica, slanje i primanje poruka e-pošte i drugo umjesto mobilne mreže

koristit će Wi-Fi mrežu. Ako internetu pristupate putem Wi-Fi mreže, možete izbjeći naplatu naknade za prijenos podataka

koja se plaća prilikom korištenja mobilne mreže, a brzina povezivanja je u većini slučajeva veća.
Hotspotovi su dostupni na različitim javnim mjestima. Neki se hotspotovi mogu koristiti besplatno, dok se za ostale plaća

određena naknada. Davatelj usluga bežične mreže može osigurati aplikaciju za vaš uređaj koja će vam omogućiti prijavu u

hotspot. Ako na svom pametnom telefonu nemate aplikaciju, možda ćete morati postaviti vlastiti račun na Internetu i

prijaviti se u njega ručno.
Ako imate pristupnu točku ili usmjerivač koji podržava Wi-Fi Protected Setup, vezu možete uspostaviti pomoću Wi-Fi

Protected Setup.
Prilikom povezivanja s Wi-Fi Protected Setup mrežom pametni telefon sprema informacije o povezivanju te se automatski

povezuje s mrežom sljedeći put kada se nađete unutar dosega te mreže.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

1.

Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.

2.

Pritisnite Wi-Fi mreža.

3.

Želite li se povezati s javnim hotspotom ili Wi-Fi mrežom za koju nije potrebna provjera autentičnosti, označite

potvrdni okvir Prikaži samo otvorene mreže.

4.

Označite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati.

5.

Ako je za povezivanje s Wi-Fi mrežom potrebna provjera autentičnosti, unesite lozinku te mreže.

Naziv Wi-Fi mreže prikazuje se u gornjem dijelu početnog zaslona.

Srodne informacije

Ne mogu se povezati s Wi-Fi mrežom,

315