BlackBerry 9720 - Promjena, premještanje ili brisanje spremljene Wi-Fi mreže

background image

Spremljene Wi-Fi mreže
Promjena, premještanje ili brisanje spremljene Wi-Fi mreže

1.

Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.

2.

Pritisnite Wi-Fi mreža > Spremljene Wi-Fi mreže.

3.

Označite spremljenu Wi-Fi mrežu.

4.

Pritisnite tipku

.

• Za promjenu opcija spremljene mreže pritisnite Uredi. Promijenite opcije. Pritisnite Spremi.
• Kako biste premjestili spremljenu mrežu i promijenili redoslijed kojima se pametni telefon BlackBerry pokušava

povezati sa spremljenim mrežama, pritisnite Premjesti. Pritisnite novu lokaciju.

• Za brisanje spremljene mreže pritisnite Izbriši.

Srodne informacije

Opcije za spremljene Wi-Fi mreže,

310