BlackBerry 9720 - Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze

background image

Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze

Mrežne veze trebaju biti isključene na određenim mjestima, primjerice kada ste u zrakoplovu ili u bolnici. Dodatne
informacije potražite u knjižici Sigurnosne informacije i informacije o proizvodu za svoj pametni telefon BlackBerry.

Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
• Kako biste uključili mrežnu vezu, odaberite potvrdni okvir uz vrstu veze.
• Kako biste isključili mrežnu vezu, isključite potvrdni okvir uz vrstu veze.
• Kako biste uključili mrežne veze koje su ranije bile uključene, pritisnite Ponovo uspostavi veze.
• Status mrežne veze možete provjeriti pritiskom opcije Status usluge.

Srodne informacije

Ne mogu se povezati s mobilnom mrežom,

303

Ne mogu se povezati s Wi-Fi mrežom,

315

Korisnički priručnik

Upravljanje vezama

307