BlackBerry 9720 - Postavljanje opcija za Wi-Fi dijagnostička izvješća

background image

Postavljanje opcija za Wi-Fi dijagnostička izvješća

Kada postavite opcije za Wi-Fi dijagnostička izvješća, ako postavite zadanog primatelja, svaki put kada šaljete Wi-Fi
dijagnostičko izvješće, vaš pametni telefon BlackBerry izvješće će poslati navedenom primatelju. Ako primatelja želite
odrediti prilikom svakog slanja izvješća, nemojte postavljati zadanog primatelja.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Mreže i veze > Wi-Fi mreža.

3.

Pritisnite tipku

> Rješavanje problema > Wi-Fi dijagnostika.

4.

Pritisnite tipku

> Opcije.

• Kako biste uključili napredne podatke u Wi-Fi dijagnostička izvješća, polje Način prikaza postavite na Napredno.
• Za postavljanje zadanog primatelja Wi-Fi dijagnostičkih izvješća unesite informacije o kontaktu.

5.

Pritisnite tipku

> Spremi.