BlackBerry 9720 - Ne mogu otključati pametni telefon pomoću smart kartice

background image

Ne mogu otključati pametni telefon pomoću smart

kartice

Pokušajte sljedeće:

• Provjerite je li u čitač umetnuta ispravna smart kartica.
• Provjerite je li smart kartica ispravno umetnuta u čitač smart kartica.
• Provjerite jeste li ispravno unijeli lozinku smart kartice. Tu lozinku trebali ste dobiti sa smart karticom.
• Ako za provjeru autentičnosti smart kartice koristite certifikat, provjerite nije li certifikat opozvan ili istekao.