BlackBerry 9720 - Više o čišćenju memorije

background image

Više o čišćenju memorije

Čišćenje memorije služi za brisanje povjerljivih podataka iz privremene memorije vašeg pametnog telefona BlackBerry.

Povjerljivim podacima se, na primjer, smatraju podaci koji se nalaze u međumemoriji preglednika za ključeve, nešifrirani

podaci iz poruka e-pošte, lozinke za LDAP provjeru autentičnosti te podaci iz pretraživanja certifikata i ključeva.
Ako uključite čišćenje memorije, aplikacija za čišćenje memorije služi za automatsko brisanje povjerljivih podataka u

sljedećim situacijama:
• kada umetnete pametni telefon u futrolu

Korisnički priručnik

Zaštita

375

background image

• kada pametni telefon ne koristite u određenom vremenskom razdoblju
• kada sinkronizirate pametni telefon s računalom
• kada promijenite vrijeme ili vremensku zonu za pametni telefon
• kada zaključate pametni telefon