BlackBerry 9720 - Stvaranje nasumične lozinke

background image

Stvaranje nasumične lozinke

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Čuvanje lozinke.

2.

Ako je potrebno, promijenite kriterije za generiranje nasumičnih lozinka na jedan od sljedećih načina:

• Pritisnite tipku

> Opcije. Promijenite polje Duljina.

• Pritisnite tipku

> Opcije. Uključite ili isključite potvrdni okvir Uključi slova, Uključi brojeve ili Uključi

simbole.

3.

Pritisnite tipku

> Novo.

4.

Pritisnite tipku

> Nasumična lozinka.

5.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Korisnički priručnik

Zaštita

372