BlackBerry 9720 - Preuzimanje certifikata od izdavatelja certifikata

background image

Preuzimanje certifikata od izdavatelja certifikata

Ako vam je administrator dao profil izdavatelja certifikata, možete se prijaviti na taj profil kako biste preuzeli certifikat na
pametni telefon BlackBerry. Ako certifikat uskoro istječe, možete se ponovo registrirati kako biste primili ažurirani
certifikat.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu

. Ako nema ikone

, na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite

ikonu Opcije. Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Registracija certifikata.

2.

Pritisnite Registracija ili Ponovi postupak registracije.

3.

Ako je potrebno, unesite vjerodajnice koje ste dobili od administratora.