BlackBerry 9720 - Slanje ili brisanje certifikata ili PGP ključa

background image

Slanje ili brisanje certifikata ili PGP ključa

Kada šaljete certifikat ili PGP ključ, vaš pametni telefon BlackBerry šalje javni ključ, ali neće poslati odgovarajući privatni
ključ.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati ili PGP ključevi.

3.

Označite certifikat ili PGP ključ.

• Kako biste poslali certifikat ili PGP ključ, pritisnite tipku

> Pošalji e-pošalji ili Pošalji putem PIN-a.

• Kako biste izbrisali certifikat ili PGP ključ, pritisnite

ključ > Izbriši.