BlackBerry 9720 - Razlozi opoziva certifikata

background image

Razlozi opoziva certifikata

Razlog

Opis

Nepoznato

Razlog opoziva ne odgovara nijednom od unaprijed definiranih razloga.

Ugrožen ključ

Osoba koja nije subjekt ključa možda je saznala vrijednost privatnog ključa.

Ugrožen certifikat

Netko je možda otkrio privatni ključ izdavatelja certifikata.

Promjena povezanosti

Subjekt certifikata više ne radi za organizaciju.

Nadjačano

Novi certifikat zamjenjuje postojeći.

Prekid rada

Certifikat više nije potreban subjektu certifikata.

Obustava certifikata

Certifikat želite privremeno opozvati.