BlackBerry 9720 - Više o certifikatima i registraciji certifikata

background image

Više o certifikatima i registraciji certifikata

Certifikat je digitalni dokument koji povezuje identitet i javni ključ subjekta certifikata. Vaš pametni telefon BlackBerry

podržava ključeve RSA, DSA, Diffie-Hellman i ECC.
Ako vaš račun e-pošte koristi sustav BlackBerry Enterprise Server koji podržava ovu značajku, putem bežične mreže

možete preuzimati certifikate s profila izdavatelja certifikata koji vam je dao administrator. Ovisno o vašoj organizaciji, može

biti potrebna prijava za certifikat koja se može izvršiti i automatski.
Kada se prijavite na profil izdavatelja certifikata, certifikat se preuzima na vaš pametni telefon i dodaje na popis certifikata.

Na profilu izdavatelja certifikata prikazan je status certifikata. Ako certifikat uskoro istječe, možete se ponovo registrirati

pomoću profila izdavatelja certifikata kako biste primili ažurirani certifikat.