BlackBerry 9720 - Više o PGP ključevima

background image

Više o PGP ključevima

Ako vaš poslovni račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server koji podržava ovu značajku, možete preuzeti PGP

ključeve preko bežične mreže s poslužitelja za certifikate koji vam omogućava vaš administrator. Ovisno o vašoj

organizaciji, može biti potrebna prijava na Univerzalni PGP poslužitelj univerzalni poslužitelj koja se može dogoditi i

automatski.
Pomoću PGP ključeva možete pomoću pametnog telefona BlackBerry slati i primati PGP poruke. Vaš pametni telefon

podržava ključeve RSA, DSA i Diffie-Hellman.