BlackBerry 9720 - Dopuštenja za podatke za aplikacije treće strane

background image

Dopuštenja za podatke za aplikacije treće strane

Dopuštenje

Opis

E-pošta

Postavite mogu li aplikacije treće strane pristupiti porukama e-pošte, tekstnim porukama
ili PIN porukama na vašem pametnom telefonu BlackBerry.

Podaci organizatora

Postavite mogu li aplikacije treće strane pristupiti podacima organizatora poput kontakata,
unosa u kalendaru, zadataka ili podsjetnika.

Datoteke

Postavite mogu li aplikacije treće strane pristupiti datotekama koje su spremljene na
vašem pametnom telefonu. Možete, na primjer, postaviti mogu li aplikacije treće strane
pristupiti datotekama koje ste prenijeli na pametni telefon pomoću Bluetooth tehnologije ili
pomoću programa BlackBerry Desktop Software.

Sigurnosni podaci

Postavite mogu li aplikacije treće strane pristupiti certifikatima ili ključevima u spremištu
ključeva na vašem pametnom telefonu.

Sigurni element

Postavite mogu li aplikacije treće strane pristupiti povjerljivim informacijama, poput
brojeva kreditne kartice, kupona, kartice programa lojalnosti i prijevoznih kartica koji su
spremljeni na sigurnom elementu pametnog telefona. Ovisno o modelu pametnog telefona
i davatelju usluga bežične mreže, vaš pametni telefon možda ne koristi sigurni element.

Srodne informacije

Postavljanje dopuštenja za aplikaciju treće strane,

364

Korisnički priručnik

Zaštita

396