BlackBerry 9720 - Uključivanje sigurnog načina rada

background image

Uključivanje sigurnog načina rada

Prije početka: Kada pokrenete pametni telefon BlackBerry, možete uključiti siguran način rada kako biste spriječili
automatsko izvođenje aplikacija treće strane. Siguran način rada omogućuje vam rješavanje problema i uklanjanje svih
neželjenih aplikacija.

1.

Izvadite bateriju i ponovo je umetnite.

2.

Kada se crveni LED indikator isključi, pritisnite i zadržite tipku

dok uređaj učitava sustav.

3.

Kada se prikaže dijaloški okvir, pritisnite U redu.

Kada je siguran način rada uključen, na vrhu početnog zaslona prikazat će se indikator sigurnog načina rada.
Ako želite isključiti siguran način rada, ponovite korak 1.

Korisnički priručnik

Zaštita

394