BlackBerry 9720 - Opcije povezivanja s LDAP poslužiteljima

background image

Opcije povezivanja s LDAP poslužiteljima

Opcija

Opis

Neslužbeni naziv

Unesite zaslonsko ime poslužitelja.

Naziv poslužitelja

Unesite mrežnu adresu poslužitelja.

Osnovni upit

Unesite informacije za osnovni upit za poslužitelj pomoću sintakse certifikata X.509
(primjerice, o=test.rim.net).

Priključak

Unesite broj priključka za mrežu vaše organizacije. Zadani broj priključka je 389.

Vrsta provjere autentičnosti

Navedite želite li prijavu na poslužitelj učiniti obaveznom.

Vrsta veze

Navedite koristi li vaš pametni telefon BlackBerry SSL vezu ili TLS vezu za povezivanje
s poslužiteljem.