BlackBerry 9720 - Ručna provjera softvera za zaštitu

background image

Ručna provjera softvera za zaštitu

Automatske provjere zaštite provjeravaju je li softver za zaštitu ispravno primijenjen na pametni telefon BlackBerry.
Provjere bi se trebale pokrenuti automatski nakon što ponovo pokrenete pametni telefon, no softver za zaštitu možete
provjeriti i ručno.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Zaštita > Informacije o statusu zaštite.

3.

Pritisnite tipku

> Provjeri softver za zaštitu.