BlackBerry 9720 - Zaštita SIM kartice pomoću PIN šifre

background image

Zaštita SIM kartice pomoću PIN šifre

Kako biste za svoju SIM karticu nabavili PIN šifru, kontaktirajte davatelja usluga bežične mreže. Možete koristiti PIN šifru
kako biste zaključali svoju SIM karticu i na taj način spriječili drugim osobama da vašu SIM karticu koriste u svojim
pametnim telefonima.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > SIM kartica.

3.

Pritisnite tipku

> Omogući zaštitu.

4.

Unesite PIN šifru svoje SIM kartice. Ako prekoračite broj dopuštenih pokušaja za unošenje PIN šifre za SIM karticu,

vaša SIM kartica neće raditi.

5.

Na tipkovnici pritisnite tipku

.