BlackBerry 9720 - Preduvjeti: Korištenje certifikata za provjeru autentičnosti

background image

Preduvjeti: Korištenje certifikata za provjeru autentičnosti

• Na vaš pametni telefon BlackBerry mora biti instaliran ispravan upravljački program za smart karticu i čitač smart

kartica.

• Morate uvesti certifikat sa svoje smart kartice koji možete koristiti za potpisivanje i provjeru valjanosti.
• Morate uključiti naprednu provjeru autentičnosti.
• Morate postaviti lozinku pametnog telefona.
• Morate imati lozinku za smart karticu koju ste dobili sa smart karticom.