BlackBerry 9720 - Uključivanje provjere autentičnosti pomoću dva faktora

background image

Uključivanje provjere autentičnosti pomoću dva faktora

Prije početka: Kako biste izvršili ovaj zadatak, morate postaviti lozinku za svoj pametni telefon BlackBerry i imati lozinku
smart kartice koju ste dobili uz smart karticu.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Zaštita > Lozinka.
• Kako biste za otključavanje pametnog telefona koristili smart karticu i lozinku pametnog telefona, polje Vrsta

provjere autentičnosti postavite na Smart kartica.

• Kako biste za otključavanje pametnog telefona koristili povezani čitač smart kartice (čak i ako smart kartica nije

umetnuta) i lozinku pametnog telefona, polje Vrsta provjere autentičnosti postavite na Blizina. Uključite potvrdni

okvir Pitaj za lozinku uređaja.

3.

Pritisnite tipku

> Spremi.