BlackBerry 9720 - Više o pametnom unosu lozinke

background image

Više o pametnom unosu lozinke

Ako koristite naprednu provjeru autentičnosti, a lozinka za vaš pametni telefon BlackBerry ili lozinka pametne kartice se

sastoji isključivo od brojeva, u nekim poljima za unos lozinke možete koristiti pametan unos lozinke. Ako je uključen

pametni unos lozinke, pametni telefon zapamtit će oblik lozinke koji ste unijeli u polje za lozinku. Kada lozinku ponovo

unesete, pametni će telefon na polje za lozinku primijeniti pametni filtar za lozinke. Ako je lozinka u brojčanom obliku, uz

polje lozinke prikazat će se indikator 123 i nećete morati pritisnuti tipku

za unos brojeva. Ako je lozinka u

slovnobrojčanom obliku, pored polja lozinke se pojavljuje indikator ABC.
Za korištenje pametnog unosa lozinke treba uključiti naprednu provjeru autentičnosti, a na pametni telefon treba instalirati

ispravan upravljački program pametne kartice i čitač pametne kartice.