BlackBerry 9720 - Više o kategorijama

background image

Više o kategorijama

Možete stvarati kategorije i u njih grupirati kontakte, zadatke i podsjetnike. Na temelju kategorija također možete suziti

kontakte, zadatke i podsjetnike koji se prikazuju.
U nazivima kategorija ne razlikuju se velika i mala slova. Na jedan kontakt, zadatak i podsjetnik može se primijeniti više od

jedne kategorije. Ako koristite IBM Notes, na zadatak u svom pametnom telefonu BlackBerry možete primijeniti više od

jedne kategorije, no samo se jedna kategorija sinkronizira sa zadatkom u programu Notes.
Popis kontakata, popis zadataka i popis podsjetnika dijele kategorije, a promjene koje unesete u jednu aplikaciju

primjenjuju se u svim aplikacijama.

Korisnički priručnik

Zadaci i podsjetnici

242