BlackBerry 9720 - Alasan pencabutan kunci PGP

background image

Alasan pencabutan kunci PGP

Alasan

Deskripsi

Tidak Dikenal

Alasan pencabutan tidak sesuai alasan yang telah ditentukan.

Diganti

Kunci PGP baru menggantikan kunci PGP yang lama.

Kompromi Kunci

Orang yang bukan subjek kunci mungkin dapat menemukan nilai kunci privat.

Kunci Ditarik

Kunci PGP tidak lagi digunakan.

Panduan Pengguna

Keamanan

387

background image

Alasan

Deskripsi

ID Pengguna Tidak Sah

Informasi pengguna untuk kunci PGP tidak sah.