BlackBerry 9720 Help

background image

BlackBerry 9720 Smartphone

Versie: 7.1

Gebruikershandleiding

background image

Gepubliceerd: 2013-08-13

SWD-20130813083531398

background image

Inhoud

Snelle help...................................................................................................................................................10

Aan de slag: Uw smartphone........................................................................................................................10
Populaire onderwerpen................................................................................................................................30
Populaire tips...............................................................................................................................................34
Algemene problemen oplossen.................................................................................................................... 43

Tips en snelkoppelingen...............................................................................................................................49

Tips: sneller werken..................................................................................................................................... 49
Tips: de levensduur van de batterij verlengen ...............................................................................................50
Tips: toepassingen zoeken........................................................................................................................... 51
Tips: maak ruimte vrij voor uw muziek, afbeeldingen, video's en bestanden.................................................. 52
Tips: maak ruimte vrij om de prestaties van uw smartphone te optimaliseren................................................ 53
Tips: De software bijwerken..........................................................................................................................54
Tips: uw gegevens beschermen....................................................................................................................54
Tips: indicatoren gebruiken .........................................................................................................................55
Snelkoppelingen: telefoon............................................................................................................................56
Snelkoppelingen: berichten......................................................................................................................... 57
Snelkoppelingen: Bestanden en bijlagen...................................................................................................... 58
Snelkoppelingen: typen met het fysieke toetsenbord.................................................................................... 59
Snelkoppelingen: media...............................................................................................................................60
Snelkoppelingen: Browser............................................................................................................................61
Snelkoppelingen: Zoeken.............................................................................................................................63
Snelkoppelingen: Agenda............................................................................................................................ 63
Problemen oplossen: Snelkoppelingen......................................................................................................... 64

Telefoon...................................................................................................................................................... 65

Hoe kan ik: Telefoon.................................................................................................................................... 65
Tips: Telefoon.............................................................................................................................................. 85
Personalisatie: Telefoon............................................................................................................................... 86
Problemen oplossen: Telefoon..................................................................................................................... 90

background image

Spraakopdrachten....................................................................................................................................... 94

Hoe kan ik: Spraakopdrachten..................................................................................................................... 94
Problemen oplossen: Spraakopdrachten...................................................................................................... 96

Berichten.................................................................................................................................................... 98

Aan de slag: Berichtentoepassing................................................................................................................ 98
Hoe kan ik: Berichtentoepassing..................................................................................................................99
Tips: Berichtentoepassing..........................................................................................................................137
Personalisatie: Berichtentoepassing...........................................................................................................139
Problemen oplossen: Berichtentoepassing.................................................................................................144

Bestanden en bijlagen............................................................................................................................... 150

Hoe kan ik: Bestanden .............................................................................................................................. 150
Tips: Bestanden ........................................................................................................................................157
Problemen oplossen: Bestanden ............................................................................................................... 158

Media........................................................................................................................................................159

Aan de slag: Media.....................................................................................................................................159
Hoe kan ik: Media...................................................................................................................................... 161
Tips: Media................................................................................................................................................180
Problemen oplossen: Media.......................................................................................................................181

Beltonen, geluiden en waarschuwingen......................................................................................................186

Hoe kan ik: Beltonen, geluiden en waarschuwingen....................................................................................186
Problemen oplossen: Beltonen, geluiden en waarschuwingen.....................................................................191

Browser.....................................................................................................................................................192

Hoe kan ik: Browser...................................................................................................................................192
Tips: Browser.............................................................................................................................................205
Personalisatie: Browser..............................................................................................................................207
Problemen oplossen: Browser....................................................................................................................208

Agenda......................................................................................................................................................209

Aan de slag: Agenda.................................................................................................................................. 209

background image

Hoe kan ik: Agenda....................................................................................................................................210
Tips: Agenda..............................................................................................................................................220
Personalisatie: Agenda.............................................................................................................................. 220
Problemen oplossen: Agenda.....................................................................................................................221

Contactpersonen....................................................................................................................................... 224

Aan de slag: Contactpersonen....................................................................................................................224
Hoe kan ik: Contactpersonen..................................................................................................................... 227
Personalisatie: Contactpersonen................................................................................................................237
Problemen oplossen: Contactpersonen...................................................................................................... 239

Klok...........................................................................................................................................................241

Aan de slag: Klok....................................................................................................................................... 241
Hoe kan ik: Klok.........................................................................................................................................242
Personalisatie: Klok....................................................................................................................................245
Problemen oplossen: Klok..........................................................................................................................246

Taken en memo's...................................................................................................................................... 248

Een taak of memo maken...........................................................................................................................248
Een taak of memo verzenden..................................................................................................................... 248
Een taak of memo wijzigen of verwijderen...................................................................................................248
De status van een taak wijzigen.................................................................................................................. 248
Voltooide taken verbergen..........................................................................................................................249
Taken in de agenda weergeven.................................................................................................................. 249
Taken en memo's synchroniseren.............................................................................................................. 249
Informatie over categorieën........................................................................................................................251
Een contactpersoon, taak of memo categoriseren...................................................................................... 252
Een categorie maken voor contacten, taken of memo's.............................................................................. 252
De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten.252

Typen........................................................................................................................................................ 254

Hoe kan ik: Typen...................................................................................................................................... 254
Tips: Typen................................................................................................................................................261
Personalisatie: Typen.................................................................................................................................263
Problemen oplossen: Typen....................................................................................................................... 264

background image

Toetsenbord.............................................................................................................................................. 266

Hoe kan ik: Toetsenbord............................................................................................................................ 266

Taal...........................................................................................................................................................269

Hoe kan ik: Taal......................................................................................................................................... 269
Problemen oplossen: Taal.......................................................................................................................... 271

Schermweergave....................................................................................................................................... 272

Hoe kan ik: Schermweergave..................................................................................................................... 272
Personalisatie: Schermweergave................................................................................................................277
Problemen oplossen: Schermweergave...................................................................................................... 278

GPS-technologie........................................................................................................................................280

Aan de slag: GPS-technologie.................................................................................................................... 280
Hoe kan ik: GPS-technologie......................................................................................................................280
Problemen oplossen: GPS-technologie.......................................................................................................282

Kaarten..................................................................................................................................................... 283

Hoe kan ik: Kaarten................................................................................................................................... 283
Tips: Kaarten............................................................................................................................................. 287
Personaliseren: Kaarten.............................................................................................................................288
Problemen oplossen: Kaarten.................................................................................................................... 289

Toepassingen............................................................................................................................................ 291

Aan de slag: Toepassingen.........................................................................................................................291
Hoe kan ik: Toepassingen.......................................................................................................................... 292
Tips: Toepassingen.................................................................................................................................... 295
Problemen oplossen: Toepassingen........................................................................................................... 296

BlackBerry ID ............................................................................................................................................300

Hoe kan ik:BlackBerry ID .......................................................................................................................... 300
Tips: BlackBerry ID ................................................................................................................................... 301
Veelgestelde vragen: BlackBerry ID ........................................................................................................... 301

background image

BlackBerry Device Software....................................................................................................................... 303

Hoe kan ik: BlackBerry Device Software..................................................................................................... 303
Problemen oplossen: BlackBerry Device Software ..................................................................................... 305

Verbindingen beheren................................................................................................................................307

Mobiel netwerk ......................................................................................................................................... 307
Wi-Fi-technologie.......................................................................................................................................315

De modus Mobile Hotspot..........................................................................................................................329

Aan de slag: de modus Mobile Hotspot.......................................................................................................329
Hoe kan ik: de modus Mobile Hotspot........................................................................................................ 330
Problemen oplossen: de modus Mobile Hotspot......................................................................................... 333

Bluetooth-technologie............................................................................................................................... 335

Aan de slag: Bluetooth-technologie............................................................................................................ 335
Hoe kan ik: Bluetooth-technologie............................................................................................................. 337
Problemen oplossen: Bluetooth-technologie.............................................................................................. 345

Mediaserver...............................................................................................................................................348

Hoe kan ik: Mediaserver.............................................................................................................................348

Slimme accessoires................................................................................................................................... 350

Informatie over de toepassing Slimme accessoires..................................................................................... 350
Een nieuw dock instellen............................................................................................................................350
Een dockprofiel wijzigen.............................................................................................................................350
Een opgeslagen dockprofiel verwijderen.....................................................................................................351

Vermogen en batterij..................................................................................................................................352

Aan de slag: Voeding en batterij................................................................................................................. 352
Hoe kan ik: Voeding en batterij...................................................................................................................352
Tips: Voeding en batterij.............................................................................................................................357
Problemen oplossen: vermogen en de batterij............................................................................................ 358

Opslagruimte en mediakaarten.................................................................................................................. 359

Hoe kan ik: Opslagruimte en mediakaarten................................................................................................ 359

background image

Tips: Opslagruimte en mediakaarten.......................................................................................................... 365
Problemen oplossen: Opslagruimte en mediakaarten................................................................................. 367

Zoeken...................................................................................................................................................... 369

Hoe kan ik: Zoeken.................................................................................................................................... 369
Tips: Zoeken..............................................................................................................................................373
Problemen oplossen: Zoeken..................................................................................................................... 374

Beveiliging.................................................................................................................................................375

Aan de slag: Beveiliging............................................................................................................................. 375
Hoe kan ik: Beveiliging...............................................................................................................................378
Tips: Beveiliging.........................................................................................................................................410
Problemen oplossen: Beveiliging................................................................................................................412

Serviceboeken en diagnostische rapporten................................................................................................ 414

Een diagnoserapport uitvoeren, weergeven, verzenden of verwijderen........................................................ 414
Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen .............................................................................. 414
Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten..................................................................415
Uw smartphonemodelnummer en versie van de BlackBerry Device Software opzoeken...............................415
Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden.................................................................................. 415

Synchronisatie...........................................................................................................................................417

Hoe kan ik: Synchronisatie.........................................................................................................................417
Problemen oplossen: Synchronisatie..........................................................................................................420

Opties voor toegankelijkheid...................................................................................................................... 422

Aan de slag: Toegankelijkheid.................................................................................................................... 422
Hoe kan ik: Toegankelijkheid......................................................................................................................422

Rekenmachine.......................................................................................................................................... 428

Rekenmachine gebruiken ......................................................................................................................... 428
Eenheden omrekenen................................................................................................................................428

Verklarende woordenlijst............................................................................................................................429

background image

Wettelijke bepalingen ................................................................................................................................431