BlackBerry 9720 - Sociale-netwerkmeldingen wijzigen

background image

Sociale-netwerkmeldingen wijzigen

U kunt de geluiden en de meldingen voor uw sociale-netwerkaccounts, zoals Facebook, Facebook-chat en sociale feeds,
wijzigen.

1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Geluids- en waarschuwingsprofielen.

2.

Klik op Geluiden en waarschuwingen wijzigen > Geluiden geselecteerd profiel.

3.

Vouw de sectie Andere toepassingen - Waarschuwingen uit.

4.

Klik op een toepassing.

5.

Wijzig de instellingen voor waarschuwingen.

6.

Druk op de toets

> Opslaan.

Gebruikershandleiding

Beltonen, geluiden en waarschuwingen

190