BlackBerry 9720 - Een contactkaart aan een bericht toevoegen

background image

Een contactkaart aan een bericht toevoegen

U kunt een contactkaart toevoegen aan een e-mailbericht, PIN-bericht of tekstbericht.

1.

Wanneer u een bericht opstelt, drukt u op de toets

> Bijvoegen > Contactpersoon.

2.

Zoek en markeer een contactpersoon.

3.

Druk op de toets

> Doorgaan.

Verwante informatie

Ik kan geen bestand bij een tekstbericht voegen,

149