BlackBerry 9720 - Een bestand aan een e-mailbericht toevoegen

background image

Een bestand aan een e-mailbericht toevoegen

Voor u begint: Als u een bestand wilt toevoegen dat is opgeslagen op het netwerk van uw organisatie, moet uw e-
mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer
informatie contact op met de beheerder.

Wanneer u een e-mail opstelt, drukt u op de toets

> Bijvoegen > Bestand.

• Om een bestand bij te voegen dat is opgeslagen in het geheugen van uw BlackBerry-smartphone of op een mediakaart,

zoekt u het bestand en klikt u erop.

• Als u een bestand wilt toevoegen dat is opgeslagen in het netwerk van uw organisatie, drukt u op de toets

> Ga

naar. Zoek het bestand en klik erop. Typ indien nodig de aanmeldgegevens die u gebruikt om verbinding te maken met

het netwerk van uw organisatie.