BlackBerry 9720 - Een PIN-bericht opstellen en verzenden

background image

Een PIN-bericht opstellen en verzenden

1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.

2.

Druk op de toets

> Andere opstellen > PIN opstellen.

3.

Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld Aan:

• Typ een PIN. Druk op de toets

op het toetsenbord.

Gebruikershandleiding

Berichten

121

background image

• Als u een PIN hebt opgeslagen voor een contactpersoon die in uw contactpersonenlijst staat, typt u de naam van

de contactpersoon. Druk op de toets

op het toetsenbord.

4.

Typ een bericht.

5.

Druk op de toets

> Verzenden.

Verwante informatie

Contactgroepen,

234

Ik kan geen berichten verzenden,

45