BlackBerry 9720 - Instellen hoe lang uw servicecentrale tekstberichten probeert te verzenden

background image

Instellen hoe lang uw servicecentrale tekstberichten probeert te

verzenden

Als u een tekstbericht verzendt en het bericht niet onmiddellijk kan worden afgeleverd, probeert uw servicecentrale het
tekstbericht nog zo vaak te verzenden als is ingesteld in het veld Nieuwe pogingen. Afhankelijk van uw serviceprovider voor
draadloze verbinding wordt deze optie mogelijk niet weergegeven.

1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Tekstberichten.

2.

Druk op de toets

> Opties.

3.

Wijzig het veld Nieuwe pogingen in het gedeelte SMS.

4.

Druk op de toets

> Opslaan.